Hartrevalidatie programma

Algemeen

Het hartrevalidatieprogramma duurt in totaal 6 weken (of maximaal 3 maanden afhankelijk van de indicatie en verwijzing). Tijdens het programma wordt uw voortgang in een multidisciplinaire overleg besproken en wordt uw programma zo nodig bijgesteld. U heeft 1 tot 2 afspraken per week bij ons waarbij wij de verschillende onderdelen van het programma zo veel mogelijk zullen combineren. Na het eerste 'intake-gesprek', bieden wij u in twee modules aan: Een beweegprogramma (FIT) en een begeleidingsprogramma Leefstijl & Stress (PEP) met indien nodig aanvullende individuele begeleiding.

Intake-gesprek

Na verwijzing via uw cardioloog of huisarts zal Hartrevalidatie Centra Nederland (HCN) contact met u opnemen om een intakegesprek te plannen voor kennismaking met uw fysiotherapeut. Tijdens het intake gesprek wordt samen met u gekeken naar waar u behoefte aan heeft en welke begeleiding geïndiceerd is. Indien u door uw huisarts of uw eigen ziekenhuiscardioloog naar ons bent verwezen, krijgt u ook eerst een consult bij de cardioloog van HartKliniek Nederland. 

Beweegprogramma (FIT)

Deze bijeenkomsten zijn in een kleine groep van maximaal vier tot vijf individuen en zonder partner(s) en worden 12 maal gehouden. De gespecialiseerde fysiotherapeut begeleidt u bij het verbeteren van uw lichamelijke conditie door sport- en spelactiviteiten en geeft oefeningen mee, zodat u ook in de thuissituatie aan de slag kan. U leert uw eigen grenzen verkennen waardoor u leert om beter te ontspannen. Tijdens deze training is er altijd een arts in de buurt aanwezig. 

Psycho Educatie Preventie module (PEP)

Stress, angst, onzekerheid, somberheid of het zoeken naar die stok achter de deur zijn aspecten waar de meeste hartpatiënten mee worstelen. Een hartpatiënt worden betekent dat u uw leven niet meer op die manier kan uitvoeren zoals u gewend bent – er moeten aanpassingen gedaan worden. Dat is heel logisch. Dat begrijpen we allemaal. Het is alleen veel makkelijker gezegd dan gedaan!

Dus hoe gaat u dat dan doen? Hoe zorgt u ervoor dat u zich niet verliest in onzekerheid of somberheid? Hoe zorgt u ervoor dat u niet continu op een hoog niveau van stress zit – of juist alle situaties vermijdt die enigszins als stress ervaren kunnen worden? Hoe zorgt u ervoor dat u een gezonde leefstijl kan vólhouden? Hoe zorgt u ervoor dat uw naasten u ondersteunen op de manier die voor u het prettigst is? En… Hoe zit het met intimiteit als u als hartpatiënt bent?

Het is vaak allemaal niet meer vanzelfsprekend en soms best eng, maar het is absoluut niet onmogelijk! Uiteindelijk willen wij allemaal een zo aangenaam mogelijk leven leiden.

Als u zich herkent in deze vragen, is wellicht de PEP-module een interessante stap op te nemen. Het is een groepscursus voor hartpatiënten onder begeleiding van onze maatschappelijk werker.
Met behulp van groepsgesprekken en oefeningen leert u hoe u om kan gaan met situaties die u moeilijk of uitdagend vindt als hartpatiënt. De oefeningen en inzichten kunt u in uw dagelijks leven uitproberen en toepassen, zodat u uw eigen leven nog aangenamer kan maken.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

  • Stress: waarom ervaar ik stress? Hoe ervaar ik stress? Wat kan ik eraan doen?
  • Ontspanning: waarom heb ik ontspanning nodig? Wat betekent ontspanning voor mij? Wat kan ik eraan doen?
  • Inzicht in eigen gedachten, gevoelens en welk gedrag hieruit voortvloeit.
  • Beïnvloeden van storende en helpende gedachten.
  • Gezonde leefstijl: wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik dit vasthouden?
  • Bewustwording van behoeften van naasten en eigen behoeften in relatie tot naasten.
  • Intimiteit: wat wil ik? Wat mis ik? Wat heb ik nodig? Wat kan ik?
  • Grenzen herkennen en stellen.

Tijdens de coronaperiode bestaat de PEP-module uit 3 bijeenkomsten van twee uur. Deze worden tweewekelijks gegeven op de hoofdvestiging in Almere. Één groep bestaat uit maximaal 5 hartpatiënten. De meerwaarde van een groepsbijeenkomst is dat er uitgewisseld kan worden, van elkaar geleerd kan worden door mensen die hetzelfde doormaken als u. Er wordt veel aandacht besteed aan de kennismaking, zodat alle deelnemers zich op hun gemak kunnen voelen in de groep. U kiest er zelf voor welke informatie u wil delen, daar bent u vrij in.

Aanvullende Individuele Begeleiding

Naast de FIT en PEP module is het mogelijk nadere persoonlijke begeleiding via een diëtist, ergotherapeut, maatschappelijkwerker en/of psycholoog te krijgen. Zij kunnen u ondersteunen bij bijvoorbeeld stoppen met roken, seksualiteit, werkhervatting, leefstijlcoaching of andere zorgvragen. Deze aanvullende strikt individuele begeleiding valt buiten het hartrevalidatie programma en is op doorverwijzing. De vergoeding komt uit de basisverzekering.