Hartrevalidatie programma

Algemeen

Het hartrevalidatieprogramma duurt in totaal 6 weken (of maximaal 3 maanden afhankelijk van de indicatie en verwijzing). Tijdens het programma wordt uw voortgang in een multidisciplinaire overleg besproken en wordt uw programma zo nodig bijgesteld. U heeft 1 tot 2 afspraken per week bij ons waarbij wij de verschillende onderdelen van het programma zo veel mogelijk zullen combineren opdat u niet onnodig vaak op en neer hoeft te komen naar ons. Na het eerste 'intake-gesprek', bieden wij u in twee modules aan: Een beweegprogramma (FIT) en een begeleidingsprogramma Leefstijl & Stress (PEP) met indien nodig aanvullende individuele begeleiding.

Intake-gesprek

Na verwijzing via uw cardioloog of huisarts zal Hartrevalidatie Centra Nederland (HCN) contact met u opnemen om een intakegesprek te plannen voor kennismaking met de ergotherapeut en/of fysiotherapeut van het team. Tijdens het intake gesprek wordt samen met u gekeken naar waar u behoefte aan heeft en welke begeleiding geïndiceerd is. Indien u door uw huisarts of uw eigen ziekenhuiscardioloog naar ons bent verwezen, krijgt u ook eerst een consult bij de cardioloog van HartKliniek Nederland. 

Beweegprogramma

Deze bijeenkomsten zijn in een kleine groep van maximaal vier tot vijf individuen en zonder partner(s) en worden 12 maal gehouden. De gespecialiseerde fysiotherapeut begeleidt u bij het verbeteren van uw lichamelijke conditie door sport- en spelactiviteiten en geeft oefeningen mee, zodat u ook in de thuissituatie aan de slag kan. U leert uw eigen grenzen verkennen waardoor u leert om beter te ontspannen. Tijdens deze training is er altijd een arts in de buurt aanwezig. 

Begeleidingsprogramma Leefstijl & Stress

De ergotherapeut en/of psycholoog leren u meer over leefstijl en om te gaan met stress. Daar komen erg veel onderwerpen aan de orde die voor u belangrijk zijn. Zo nodig kan er individuele ondersteuning geboden worden in geval van bijvoorbeeld eventuele depressieve gevoelens en/of angst over de gezondheid. Dit doen wij met een samenwerkend team van professionals (afhankelijk van de punten van aandacht zijn dat: cardioloog, fysiotherapeut, psycholoog, diëtiste / voedingsdeskundige en/of ergotherapeut). De begeleiding bestaat uit twee trainingen. Daarnaast is er één gezamenlijke bijeenkomst (in groot groepsverband) waarin medische achtergrondinformatie over hartaandoeningen wordt gegeven door de cardioloog en risicofactoren en de invloed daarop van leefstijlverandering worden besproken. Alle deelnemers worden aangemoedigd een leefstijlgebied te kiezen dat volgens hen een rol (heeft) gespeeld bij hun hartaandoening. Het thema kan algemene gedragsverandering, stressmanagement of gezond gewicht zijn. Ook uw partner of een andere naaste is van harte welkom bij de grote gezamenlijke bijeenkomst. Omdat u met een grotere groep bent, zal u waarschijnlijk ook veel herkennen in de verhalen van anderen. Dit kan helpen bij uw verwerking. 

Aanvullende Individuele Begeleiding

Naast het beweegprogramma en het begeldingsprogramma Leefstijl & Stress is het mogelijk nadere persoonlijke begeleiding via een diëtist, ergotherapeut en/of psycholoog te krijgen. Zij kunnen u ondersteunen bij bijvoorbeeld stoppen met roken, seksualiteit, werkhervatting of andere problematiek. Deze aanvullende strikt individuele begeleiding valt buiten het hartrevalidatie programma en is op doorverwijzing. De vergoeding komt uit de basisverzekering.