Over de kosten en vergoeding zorgverzekeraar

Met verwijzing worden alle kosten van de hartrevalidatie vergoed

Met een verwijzing door een cardioloog, wordt hartrevalidatie 100% vergoed vanuit de basiszorg. Uw eigen risico wordt wel aangesproken, maar kan al aangebroken zijn of verbruikt zijn. Als uw eigen risico is verbruikt, zoals dat bij de meeste hartpatiënten het geval is, hoeft u dus niets bij te betalen. De kosten van uw hartrevalidatie worden door HartKliniek Nederland (via Stichting Eucura) rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar. Bent u niet in Nederland voor zorg verzekerd of heeft u geen medische verwijzing dan dient u zelf de behandeling te betalen.

Doorgaan na de hartrevalidatie

Indien u ná afloop van het hartrevalidatie-programma bij ons wil doorgaan met beweegactiviteiten en fysiotherapie, dan leggen wij u precies uit welke kosten daarvan wel of niet worden vergoed en welke u geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen (of waar u zich voor kan verzekeren).

Zonder verwijzing (of niet verzekerd) revalideren kan op eigen kosten

Bent u niet verzekerd of heeft u geen medische verwijsbriefje gekregen van uw huisarts of cardioloog? Ook dan kunt u bij ons komen revalideren, maar dan dient u wel zelf de behandeling te betalen. Kijk onder Passantentarieven welke kosten HCN hanteert.