Indicatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen, jong of oud, met een hartaandoening of recent na een hartoperatie.

In principe hebben alle hartpatiënten profijt van hartrevalidatie. De meeste hartpatiënten zijn na het (recent) doormaken van een cardiaal incident geïndiceerd voor hartrevalidatie. Daarnaast kunnen ook hartpatiënten in een meer chronische fase in aanmerking komen voor hartrevalidatie. Hartrevalidatie is vrijwel altijd mogelijk, omdat het programma op maat wordt aangeboden.

Hartrevalidatie is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die een hartinfarct hebben gehad of na een dreigend hartinfarct, na een dotter, ablatie of hartoperatie.