Hartrevalidatiecentrum Lelystad

HCN Lelystad

HCN Zorgteam Lelystad

Zorgteam, Het Ravelijn 1, 8233 BR, Lelystad

Werner Asberg van Hartrevalidatie Centra Nederland

Werner Asberg, fysiotherapeut

 

Heeft u vragen over een afspraak, de kosten, vergoedingen of iets anders? Bel: 088 – 5002024 

Bent u een huisarts, cardioloog of medebehandelaar en wilt u intercollegiaal overleg? Bel tussen 09.00 -17.00 uur via onze algemene lijn: 088-5008024. Buiten deze uren kunt u voor overdracht van medische gegevens bellen met de dienstdoende cardioloog van HartKliniek Nederland via hetzelfde telefoonnummer.