Een klacht indienen

Bent u niet (helemaal) tevreden over uw hartrevalidatie bij Hartrevalidatie Centra Nederland? Dan horen wij dat heel graag. Uw ervaring kan ons helpen onze zorg te verbeteren voor u én voor anderen.

Bespreek uw klacht eerst met degene die volgens u verantwoordelijk is. Komt u er samen niet uit? Of ziet u op tegen een gesprek met deze persoon? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt uw klacht en heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u schrijft en/of vertelt. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt.

Laat weten: 

  • waarover u niet tevreden bent
  • wat u met het indienen van uw klacht wilt bereiken
  • hoe u wilt dat uw klacht wordt aangepakt

Zo kunnen we samen gericht naar een oplossing zoeken.