Kwaliteit

Directe lijn met cardioloog

Hartrevalidatie Centra Nederland kan altijd een beroep doen op de cardiologen van HartKliniek Nederland. Dit leidt er toe dat er snel geschakeld kan worden als dat nodig is.

Zorg op maat naar aandoening

Alle aangesloten revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken werken volgens het HartKliniek-protocol dat, naast de vigerende multidisciplinaire richtlijn van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie, gebaseerd is op 'zorg op maat naar aandoening'. U wordt behandeld door ambitieuze fysiotherapeuten en/of psychologen, diëtisten en/of leefstijlcoaches die up-to-date worden gehouden door de cardiologen van HartKliniek. Ieder teamlid is daarnaast getraind in Basic Life Support - reanimatie en ieder centrum is voorzien van een AED (defibrillator).