Algemene informatie

Voor, tijdens en na uw revalidatie moet een aantal praktische zaken geregeld worden. Wie meldt u aan bijvoorbeeld? Wat kost revalideren? Kunt u na uw revalidatie weer werken en hoe pakt u dat aan? Hier vindt u meer informatie. Lees ook onder veelgestelde vragen.

Aanmelding / wie meldt mij aan?

Komt u in aanmerking voor hartrevalidatie? Dan kan uw eigen cardioloog of huisarts u naar ons doorverwijzen. Ook als u geen patiënt bent bij HartKliniek Nederland en dus een ‘andere’ cardioloog heeft, of als u bijvoorbeeld uw cardioloog nog nooit of niet vaak heeft gezien, kunt u naar ons worden verwezen. Neem gerust contact met ons op voor informatie hoe dit in z’n werk gaat als u interesse heeft in revalideren bij Hartrevalidatie Centra Nederland (HCN).

Uw revalidatie begint met een intake-gesprek

Nadat Hartrevalidatie Centra Nederland (HCN) de verwijsbrief van uw cardioloog of huisarts heeft ontvangen en verwerkt begint uw revalidatie. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek met de fysiotherapeut of ergotherapeut. Dit intake-gesprek is een eerste wederzijdse kennismaking. Daarin wordt u veel informatie gevraagd, worden er gezamenlijk doelen gesteld en wordt uit verschillende componenten een aanpak in teamverband samengesteld die het beste bij u en uw situatie past. Indien u een verwijzing* heeft van uw 'eigen' ziekenhuiscardioloog, dan wordt u vooraf ook eerst nog gezien door de cardioloog van HartKliniek Nederland. Op die manier kunnen wij garanderen dat uw behandeling bij ons goed is afgestemd met die in het ziekenhuis.  

* Neem contact met ons op indien uw ziekenhuiscardioloog wel heeft geregeld dat uw hartrevalidatie kan gaan starten in het ziekenhuis, maar u geen 'verwijsbriefje' op papier heeft meegegeven. Wij maken dit dan voor u in orde. 

Wachttijd

Nadat u aangemeld bent is er een zeer korte wachttijd om zorg op maat te kunnen regelen specifiek toegelegd op uw situatie. De gemiddelde wachttijd tot de start van de behandeling (het intake gesprek) is 2 weken.

Verwijst mijn ziekenhuis ook naar Hartrevalidatie Centra Nederland?

Hartrevalidatie Centra Nederland (HCN) biedt, onafhankelijk van ziekenhuizen, persoonlijke hartrevalidatieprogramma’s aan. Ziekenhuizen hebben vaak eigen hartrevalidatie-afdelingen waar patiënten veelal in grotere groepen revalideren. Met de verwijzing van uw ziekenhuiscardioloog op zak, heeft u de vrijheid om zelf te kiezen waar u naar toe gaat. U kunt zonder extra kosten naar ons toe te gaan in plaats van naar de ziekenhuis-afdeling. HCN is, net zoals het ziekenhuis, volledig vergoed. Het is waarschijnlijk ook veel fijner om niet in een ziekenhuis-omgeving te moeten revalideren: ‘Je wordt er niet vrolijk van als je na een hartaanval en spannende dagen op de hartbewaking, weer het ziekenhuis in moet gaan’, is een veelgehoorde emotionele uiting van mensen die bij ons de hartrevalidatie volgen. 

Wat zijn de kosten?

Hartrevalidatie wordt door uw zorgverzekeraar vergoed uit het basispakket. U hoeft niet bij te betalen. Uw eigen risico is wel van toepassing, maar zal meestal al aangesproken dan wel al volledig verbruikt zijn. Uw eigen risico is dan niet verder van toepassing.

Bent u niet verzekerd of heeft u geen medische verwijzing van uw cardioloog of huisarts dan dient u zelf de behandeling te betalen.

Alvast een paar tips voor tijdens uw trainingen

  • Neem een sportbroek en een T-shirt mee waarin u kunt trainen. Het is handig om ook een trainingsjasje bij u te hebben voor als u het koud krijgt
  • Draag schoenen met een stevige, verende zool die niet afgeven
  • Heeft u diabetes? Neem dan wat te eten mee. Bijvoorbeeld een appel of boterham.
  • U kunt na de training douchen als u dit wilt.

Wat doe ik als ik een keer niet kan trainen?

Kunt u een keer niet komen trainen? Dan hoeft u de training niet in te halen. Ons advies is wel om iedere training te volgen. Dit is het beste voor uw herstel. Meldt u zich wel van tevoren af. Dit kan via het algemene telefoonnummer van Hartrevalidatie Centra Nederland (Bel: 088 – 500 2024). Vermeldt duidelijk de vestiging waar u wordt verwacht.

Vakanties zijn bedoeld om uit te rusten of verder te herstellen en zijn over het algemeen geen probleem. Heeft u specifieke wensen? Bijvoorbeeld een lange reis of een sportieve vakantie, een vliegreis? Dan kunnen wij u hierover adviseren. 

Kan ik in de buurt van mijn huis revalideren?

Hartrevalidatie Centra Nederland heeft verschillende vestigingen verspreid over Nederland. U kunt zelf kiezen bij welke vestiging u wilt revalideren. Kijk hier voor een vestiging bij u in de buurt.

Wat is de rol van mijn eigen cardioloog vergeleken met die van Hartrevalidatiecentra Nederland?

U hoeft niet over te stappen van cardioloog. Uw eigen cardioloog blijft uw behandelend cardioloog. Alleen gedurende de hartrevalidatie zorgt onze cardioloog voor u. U kunt tijdens de hartrevalidatie terugvallen op uw eigen cardioloog, maar ook op onze cardioloog als er medische vragen zijn. Bijvoorbeeld over uw medicijnen. Zo nodig bespreekt onze cardioloog uw vragen weer met uw eigen cardioloog of huisarts. Na afloop van de hartrevalidatie gaat u weer naar uw eigen cardioloog in het ziekenhuis voor de poli-controles.

Kan ik na de revalidatie weer werken?

Een hartaandoening betekent niet automatisch dat u moet stoppen met werken. De meeste deelnemers aan het Hartrevalidatie Centra Nederland-programma kunnen tijdens of na de revalidatie weer aan het werk. Samen met uw bedrijfsarts en eventueel de maatschappelijk werker kijkt u zelf of, wanneer en hoe u weer kunt beginnen.

Mag ik al weer auto rijden?

Dit hangt af van uw hartaandoening. U kunt dit bespreken met de medewerkers van Hartrevalidatie Centra Nederland in de trainingszaal of met de cardioloog van HartKliniek Nederland tijdens het intake-gesprek.