Voor verwijzers

Moet mijn patiënt bijbetalen in Hartrevalidatie Centra Nederland?

Neen. Wij verhalen niets extra op uw patiënt. Net zoals in het gecontracteerd ziekenhuis, heeft uw patiënt in Hartrevalidatiecentra Nederland geen eigen bijdrage. Uiteraard geldt wel altijd het verplicht eigen risico en ook een eventueel afgesloten vrijwillig eigen risico.

Heeft Hartrevalidatie Centra Nederland een contract met zorgverzekeraars?

De facturatie verloopt via HartKliniek Nederland. HartKliniek heeft (betaal)overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeraars en declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. 

Hoe wordt een consult in Hartrevalidatie Centra Nederland vergoed?

De revalidatie in Hartrevalidatie Centra Nederland worden op dezelfde manier door de zorgverzekeraar vergoed als behandelingen in een gecontracteerd ziekenhuis. Met uw verwijsbrief hebben patiënten recht op vergoeding van de kosten. De zorgverzekeraar vergoedt het landelijk marktconforme tarief. Bij een restitutiepolis wordt het marktconforme tarief voor 100% vergoed. Bij een budgetpolis wordt het tarief voor 45 tot 50% uitgekeerd en bij een naturapolis voor 50 - 70%. Voor deelname aan onze revalidatie maakt het echter niet uit of uw patiënt een 'goedkopere' verzekering heeft. Wij vragen geen bijbetaling. Wij nemen genoegen met dat deel van het tarief dat aan HartKliniek Nederland vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Declareren jullie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar?

HartKliniek Nederland declareert rechtstreeks bij alle zorgverzekeraars en betaalt aan Hartrevalidatiecentra Nederland een vergoeding voor de door haar geleverde (revalidatie) diensten. In een uitzonderingsgeval ontvangt uw patiënt wel zelf een rekening thuis, die hij/zij dan zelf moet indienen bij en verrekenen met zijn/haar zorgverzekeraar.

Is Hartrevalidatie Centra Nederland alle dagen geopend?

Ja, alle vestigingen zijn iedere doordeweekse dag van 9:00 tot 17:00uur geopend.

Voorbereidend onderzoek / hoe verwijs ik een patiënt?

U hoeft géén voorbereidend onderzoek in te zetten. U kunt laagdrempelig en gemakkelijk naar ons verwijzen per gewone post of via zorgdomein (HartKliniek). Of geef uw verwijsbrief mee aan uw patiënt. Ook kunt u ons online-invulformulier invullen > online verwijzen.

Zorgdomein

Hartrevalidatie Centra Nederland kunt u vinden op ZorgDomein onder 'HartKliniek / hartrevalidatie'.